Onze missie ligt in de bekende uitdrukking: Wie aandacht krijgt, groeit.

Ons streven is onze groepen klein te houden. Max. 8 deelenemers.  Hierdoor behouden we rust en kunnen we de deelnemers prima begeleiden naar de doelstellingen waarmee zij op de zorgboerderij gekomen zijn.

Binnen alle mogelijke activiteiten op onze boerderij, zoeken we naar wat bij je past en wat je nodig hebt. We houden goed bij welke vorderingen er gemaakt worden; complimenten aan de deelnemer zelf doen al wonderen. Terugkoppeling en interactie naar het thuis- of begeleidende front vinden we heel belangrijk zodat we kunnen werken aan een groei en ontwikkeling zowel bij ons als ook thuis.

Onze begeleiders beschikken over één van de volgende opleidingen; agrarisch pedagogisch hogelschool (STOAS), activiteitenbegeleiding of sociaal pedagogisch werk.

Coaching met behulp van de pony’s

Pony’s spiegelen gedrag van mensen. Wij zetten de pony’s desgewenst in bij bewustwordingsprocessen bij deelnemers. Op deze manier kunnen we mensen helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Het is steeds weer bijzonder wat naar voren kan komen bij de sessies. Steeds weer maken deelnemers stappen in hun persoonlijke ontwikkeling.

Daarnaast kunnen wij desgewenst een beroep doen op het Centrum voor Haptonomie en Psychologische Hulpverlening Oudewater

Wij begeleiden volwassenen en jeugd met:

  • Psycho-sociale problematiek
  • Verstandelijke beperking
  • Arbeids reïntegratie