skip to Main Content

Uitsluitingsciteria

Voor de volgende mensen is onze zorgboerderij niet geschikt;

  • mensen/kinderen met externaliserend gedrag
  • mensen met dementie
  • mensen/kinderen waarbij verpleegkundige hulp nodig is (o.a. voor bijvoorbeeld het toedienen van medicatie) mensen met verslavingsproblematiek
  • ex-gedetineerden

Externaliserend gedrag (agressie, incidenten): Dit houdt niet in dat bij voorbaat iemand met een bepaalde mate wat dergelijk gedrag niet welkom is. De ervaring heeft geleerd dat veranderende omstandigheden, de rust en ruimte van de boerderij en klik met de begeleiding, gedrag positief kan beïnvloeden. Dit zou er voor kunnen zorgen dat we deze persoon toch zorg kunnen bieden. Veiligheid voor de begeleiders en andere deelnemers staan voorop. Samen met ouders, begeleiders en orthopedagoog stellen we een begeleidingsplan op en evalueren we dagelijks. We hebben plekken waar deelnemers (ongedwongen) tot zichzelf kunnen komen. Paardencoaching behoort ook tot de hulpmiddelen waarbij op zeer korte termijn gedragsverandering kan worden ingezet.

Er wordt gewerkt met incidentenformulieren en indien er ondanks alle ingezette hulp meerdere of heftige incidenten voorkomen wordt de plaatsing in overleg beëindigd.